Загальна інформація про ГО "Клуб економістів"

651 0 0 0

Громадська організація «Клуб економістів» створена за ініціативи викладачів Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та його випускників, представників бізнесових кіл та наукових кіл, офіційно зареєстрована у 2010 році.

Клуб економістів здійснює просвітницьку та інформаційно-аналітичну діяльність.

Серед основних завдань Клубу економістів (за Статутом):

 • аналіз актуальних проблем національної економіки та суспільства;
 • генерування та розвиток нових ідей, ініціатив і проектів щодо стимулювання економічного і соціального розвитку України;
 • створення умов та можливостей щодо залучення професіоналів у процеси економічної розбудови країни;
 • громадська експертна оцінка ефективності й можливих наслідків прийнятих владою рішень, ініціатив і законопроектів та ін.

Членами Клубу економістів є представники різних фахів економіко-управлінського спрямування, зокрема, науковці та спеціалісти у галузі банківської справи, стратегічного управління підприємством, проектного менеджменту, державних фінансів, регіонального та галузевого розвитку, інноваційного підприємництва, інвестиційного аналізу та залучення фінансування тощо. Клуб тісно співпрацює з викладачами та науковцями КНУЕ імені Вадима Гетьмана, НаУКМА, інших освітніх та дослідницьких установ.

Перелік видів діяльності, яку здійснює організація, та проектів, які було реалізовано

 • Проект «Дискусійний клуб». Проведено більше 75 тематичних засідань щодо обговорення актуальних проблем економіки та підприємницької діяльності (з 2010- до теперішнього часу), за останні 3 роки проведено 25 круглих столів, дискусій, лекцій. Проект реалізовано власними силами організації в межах кошторису на утримання, доповідачами та лекторами виступали члени організації або залучені доповідачі. Проект реалізується на основі договору про співробітництво з КНЕУ імені Вадима Гетьмана;
 • Проект «Цикл семінарів щодо залучення фінансування з різних джерел» для підприємців та представників корпоративного сектору (4 семінари) (2012-2013);
 • Проект «Формування моделі атестації персоналу державної агенції, діяльність якої пов’язана з інвестиційними та проектними питаннями» (листопад-грудень 2013);
 • Проект «Дослідження розвитку світового виробництва систем генерації теплової та електричної енергії на основі паливних комірок» (2012-2013). Проект виконано на замовлення та у партнерстві з ТОВ «Цирконія України». На основі результатів проекту розроблено інвестиційну пропозицію від компанії для запуску у промислове виробництво інноваційного продукту (когенератора теплової та електричної енергії на основі твердооксидних паливних комірок (SOFC CHP));
 • Підготовка аналітичної записки щодо проекту «НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ «СТОП КОРУПЦІЇ» НА 2014-2016 РОКИ» в межах участі в громадському обговоренні оприлюдненого документу від 13.06.2014 р.;
 • Підготовка пропозицій до розділу «Ефективне урядування» Стратегії соціально-економічного розвитку України у партнерстві з іншими громадськими організаціями та громадським активістами від 16.08.2014 року;
 • Розробка концепції громадянсько-експертної платформи на засадах використання інструментів електронної демократії та управління знаннями (лютий-березень 2014 р.);
 • Участь у підготовці концепції проекту експертної мережі у партнерстві іншими з іншими громадськими організаціями та громадським активістами від 16.08.2014 року;
 • Проведення тренінгів за програмою Британської Ради «Активні громадяни» (більше 10 тренінгів), фінансування отримало 4 проекти (травень 2015 по теперішній час).
 • ГО «Клуб економістів» є організацією-співзасновником «Суспільної інноваційної мережі України» та приймає активну участь у її діяльності (обговорення та подання пропозиції до законопроектів, проведення дискусійних зустрічей, аналіз програм та інноваційних можливостей для підприємства). Серед партнерів – громадські орагнізації, наукові установи, консалтингові компанії, підприємства, які займаються інноваційною діяльності або проектною діяльністю з подачі заявок на гранти різних програми (типу Горизонт 2020 та ін.).
 • Участь у програмі East Invest 2, модуль Public Private Dialogue -проведення тренінгів, участь в конференціях, семінарах, круглих столах, робочих групах.
 • Проведено аналіз Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, пропозиції, коментарі та зауваження надіслані до МЕРТ (щодо двох варіантів проекту, оприлюднених в серпні та листопаді).
 • Члени Клубу беруть участь в обговореннях та публічних консультаціях за проблематикою економічного розвитку.
 • Клуб та афілійовані організації здійснюють консультування малого та середнього бізнесу, беруть участь в науково-дослідницьких проектах (поточні - проект молодих вчених на тему «Нова парадигма фінансово-кредитного забезпечення інноваційної діяльності малого та середнього бізнесу», «розвиток інноваційного підприємництва в Україні»).
 • Члени Клубу беруть участь в якості експертів в розробці Концепції з розвитку електронної демократії в Україні, яку розробляє Коаліціяі громадських організацій, асоціацій, державних установ, фондів та дослідницьких структур (робота розпочсалася в грудні 2016 року).
 • Громадська організація "Клуб економістів" приєдналася нещодавно до Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (українська сторона); представники Клубу входять до складу робочої групи 3 «Економічна співпраця, зона вільної торгівлі, транскордонне співробітництво» даної платформи.