24
жовтня

Земельні ресурси та система управління ними в Україні

Автор: Наталія Гаращенко
18260 0 0 0
Земельні ресурси та система управління ними в Україні

ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ТА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НИМИ В УКРАЇНІ

24 жовтня 2018 року відбулося перше в цьому сезоні засідання Клубу економістів, яким розпочато цикл дискусій щодо земельних та аграрних питань в Україні.  В обговоренні брали участь представники бізнесу, Української аграрної конфедерації, Аграрного союзу України, Інституту економіки та прогнозування, громадські активісти, викладачі КНЕУ, а також експерт з питань земельної реформи Стратегічної групи радників з підтримки реформ. ​

        Розмова почалася зі з'ясування основних принципів земельного законодавства України, а також дискусії щодо права власності на землю. Присутні акцентували увагу на недостатньо розвиненому інституті права власності, неефективності судової системи, поширення рейдерства та бандитизму на фоні тривалої економічної кризи та воєнного конфлікту,  корупції в системі адміністрування земельних відносин тощо. На сьогодні, все це визначає неможливість, чи, у крайньому разі, необхідність дуже  виваженого підходу до зняття мораторію на продаж землі та прогнозування наслідків такого кроку. Думки щодо вирішення проблем, що накопичилися у сфері земельних відносин, варіювалися від таких як надання права громадянам носити зброю до проведення серйозної, системної аналітичної роботи, яка має передувати законопроектній діяльності, посилення громадянської свідомості тощо.

 Якість адміністрування та взаємодії двох реєстрів, які використовуються для фіксації речових прав та обліку земель, відсутність ефективного обміну даними між ними, створюють можливості для зловживань. Злиття реєстрів в один, що було запропоновано як можливий шлях  вирішення проблем, виявилося гостро дискусійним. Дійшли згоди щодо того, що світовий досвід не дає змоги однозначно визначити оптимальну модель реєстрації земельних ділянок та прав на них.

Модель земельних  відносин, що склалася, вкупі з іншими проблемами, не сприяє розвитку фермерства та дрібних сільгоспвиробників.  Бізнес вважає, що стимулювати цей розвиток необхідно на основі впровадження дотаційної державної політики, але за умови, що вона буде справедливою та прозорою. Дотації стануть критично необхідними для малих землевласників в ситуації відміни мораторію, для того, щоб не бути поглинутими великими гравцям агроринку.

Вихід на експорт малих товаровиробників агропродукції також потребує підтримки з боку держави, поширення кооперації серед аграріїв, а також доступу до широкого спектру різноманітних інструментів, деякі з яких вже впроваджуються в Україні, наприклад, аграрні розписки.

Не оминули увагою учасники засідання  і суспільно гостре та актуальне питання зняття мораторію на продаж землі.  Різне трактування  рішення Європейського суду з прав людини у справі "Зеленчук та Цицюра проти України" http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2018/427.html  показало необхідність запрошення на одне з наступних наших засідань представників юридичної науки й практики для з'ясування того, що слід розуміти під “досягненням справедливого балансу між інтересами власників земель с/г призначення та інтересами суспільства у відповідності до принципів захисту прав власності за Конвенцією з прав людини і основоположних свобод”.

Наша гіпотеза за підсумками засідання  - баланс інтересів стейкголдерів при формуванні державної земельної політики слід шукати в площині вирішення проблем раціонального використання земель, екологізації, зміни свідомості землевласників,  забезпечення розвитку сільських територій на принципах інклюзивного, “розумного”, і  сталого розвитку.

Запрошуємо приєднатись до обговорення концепції сталого (збалансованого) розвитку як імперативу формування моделі земельних відносин в умовах ринку на нашому наступному засіданні!